UNIST Stavební firma

 
 
 
 
O nás Nabídka služeb Reference Kontakty

Nabídka služeb

Kanalizační řady a přípojky

 • kompletní dodávka splaškové, dešťové, tlakové kanalizace za použití všech dostupných materiálů a technologií
 • komplexní dodávka objektů na kanalizaci s provedením přípojek
 • ČOV všech druhů včetně objektů

Vodovodní řady a přípojky

 • kompletní výstavba vodovodních řadů za použití všech dostupných materiálů
 • realizace vodovoních přípojek včetně vodoměrných šachet a vodoměrů
 • veškeré armaturní šachty

Vodohospodářské stavební objekty

 • výstavba objektů pro úpravu vody včetně technologie
 • zemní vodojemy veškerých rozměrů s vystrojením komor a vodojemů
 • instalace lapačů pro všechen odpad

Bezvýkopová technologie - protlaky

Provádění protlaků pod komunikacemi, kolejišti, parkově upravenými plochami vodotečmi, a jinými objekty:

 • protlak pro průměr chráničky do 125 mm: prováděn pneumatickou raketou švýcarské výroby TERRA TU 135 S, vzdálenost do 25 m,průměr uložené chráničky do 125 mm, materiál chráničky dle požadavku
 • protlak pro průměr chráničky 200-600 mm: prováděn pneumatickým kladivem švýcarské výroby TERRA TR 210, vzdálenost do 30 m, ocelová chránička 200-600 mm, možné uložení do spádu

Doprava a zemní práce

 • veškeré zemní práce pásovým bagrem TAKEUCHI
 • veškeré zemní práce kolovými bagry CAT, BROYT
 • práce čelními nakladači UNC
 • doprava materiálu, zeminy nákladními vozidly T 815, LIAZ, včetně T 815 s hydraulickou rukou
 • možnost odvozu stavební suti kontejnerovými T 815, s následnou likvidací všech materiálů
 • doprava traktorem a traktorovými vleky
 • práce mechanizací - ručně vedenými válci, vibrační deskou, pěchem
 • kompresory, čerpadla, stroje na stříkání betonů a injektáže
 • technika pro práce prováděné hornickým způsobem

Komunikace a terénní práce

 • výstavba a rekonstrukce komunikací a chodníků ze všech materiálů navržených projektantem
 • výstavba a rekonstrukce veřejných prostranství měst, sídlišť a bytové zástavby, sadové úpravy
 • výstavba cyklostezek, cestních sítí
 • stavby opěrných zdí, tarasů - kamenných, betonových i z prefa dílců
 • výstavba a technologie nízkonapěťových přípojek a veřejného osvětlení

Topenářské práce (podrobnější informace)

Instalatérské práce (podrobnější informace)

Solární systémy (podrobnější informace)